lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0332 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
27 มิ.ย. 2560 08:09 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ Kerry Ex. ( Kerry Express )
RONG000320077
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0331 วันที่ทำการจัดส่ง :2 วันที่ผ่านมา
24 มิ.ย. 2560 11:00 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ Kerry Ex. ( Kerry Express )
LADP000501147
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0320 วันที่ทำการจัดส่ง :3 วันที่ผ่านมา
23 มิ.ย. 2560 12:00 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0328 วันที่ทำการจัดส่ง :3 วันที่ผ่านมา
23 มิ.ย. 2560 12:00 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0321 วันที่ทำการจัดส่ง :3 วันที่ผ่านมา
23 มิ.ย. 2560 12:00 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ Kerry Ex. ( Kerry Express )
RONG000318455
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0329 วันที่ทำการจัดส่ง :3 วันที่ผ่านมา
23 มิ.ย. 2560 11:59 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ Kerry Ex. ( Kerry Express )
RONG000318454
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0325 วันที่ทำการจัดส่ง :4 วันที่ผ่านมา
22 มิ.ย. 2560 16:45 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ Kerry Ex. ( Kerry Express )
RONG000317986
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0323 วันที่ทำการจัดส่ง :4 วันที่ผ่านมา
22 มิ.ย. 2560 16:45 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ Kerry Ex. ( Kerry Express )
RONG000317984
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0327 วันที่ทำการจัดส่ง :4 วันที่ผ่านมา
22 มิ.ย. 2560 16:45 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0317 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
21 มิ.ย. 2560 13:36 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0316 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
21 มิ.ย. 2560 13:36 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ Kerry Ex. ( Kerry Express )
RONG000316806
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0315 วันที่ทำการจัดส่ง :6 วันที่ผ่านมา
20 มิ.ย. 2560 14:02 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0313 วันที่ทำการจัดส่ง :6 วันที่ผ่านมา
20 มิ.ย. 2560 14:02 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา: 500 บาทขึ้นไปส่งฟรี *ไม่สามารถตรวจสอบสถานะผ่านเว็ปไปรษณีย์ไทย
PB518026466TH
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0307 วันที่ทำการจัดส่ง :6 วันที่ผ่านมา
20 มิ.ย. 2560 14:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา: 500 บาทขึ้นไปส่งฟรี *ไม่สามารถตรวจสอบสถานะผ่านเว็ปไปรษณีย์ไทย
PB518026452TH
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0314 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
19 มิ.ย. 2560 16:30 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ Kerry Ex. ( Kerry Express )
LADP000494916
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0310 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
19 มิ.ย. 2560 15:23 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0309 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
19 มิ.ย. 2560 15:23 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ Kerry Ex. ( Kerry Express )
RONG000314708
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0298 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
19 มิ.ย. 2560 15:22 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา: 500 บาทขึ้นไปส่งฟรี *ไม่สามารถตรวจสอบสถานะผ่านเว็ปไปรษณีย์ไทย
RONG000314712
อัพเกรดเป็นส่ง Kerry ฟรี
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0304 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
18 มิ.ย. 2560 10:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ Kerry Ex. ( Kerry Express )
RONG000313765
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0297 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 มิ.ย. 2560 13:50 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา: 500 บาทขึ้นไปส่งฟรี; ต่ำกว่า 500 บาท ค่าส่ง 30 บาท *ไม่สามารถตรวจสอบสถานะผ่านเว็ปไปรษณีย์ไทย
PB518137277TH
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0302 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 มิ.ย. 2560 13:50 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา: 500 บาทขึ้นไปส่งฟรี *ไม่สามารถตรวจสอบสถานะผ่านเว็ปไปรษณีย์ไทย
PB518137263TH
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0301 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 มิ.ย. 2560 13:50 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ Kerry Ex. ( Kerry Express )
RONG000313024
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0300 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 มิ.ย. 2560 08:58 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0299 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 มิ.ย. 2560 08:58 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ Kerry Ex. ( Kerry Express )
LADP000490354
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0295 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
14 มิ.ย. 2560 08:27 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา: 500 บาทขึ้นไปส่งฟรี *ไม่สามารถตรวจสอบสถานะผ่านเว็ปไปรษณีย์ไทย
PB518787944TH
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0294 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
14 มิ.ย. 2560 08:27 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา: 500 บาทขึ้นไปส่งฟรี *ไม่สามารถตรวจสอบสถานะผ่านเว็ปไปรษณีย์ไทย
LADP000487630
อัพเกรดเป็นส่ง Kerry ฟรี
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0296 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
13 มิ.ย. 2560 20:39 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา: 500 บาทขึ้นไปส่งฟรี *ไม่สามารถตรวจสอบสถานะผ่านเว็ปไปรษณีย์ไทย
PINK000290258
อัพเกรดเป็นส่ง Kerry ฟรี
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0290 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
13 มิ.ย. 2560 20:38 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา: 500 บาทขึ้นไปส่งฟรี *ไม่สามารถตรวจสอบสถานะผ่านเว็ปไปรษณีย์ไทย
PB518026143TH
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0292 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
12 มิ.ย. 2560 17:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0289 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
12 มิ.ย. 2560 16:09 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา: 500 บาทขึ้นไปส่งฟรี; ต่ำกว่า 500 บาท ค่าส่ง 30 บาท *ไม่สามารถตรวจสอบสถานะผ่านเว็ปไปรษณีย์ไทย
PB518025718TH
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 210 พัสดุ

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร

ร้านสำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา
ร้านสำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา
/www.porsor.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

CATEGORY

คู่มือระดับประถมศึกษา [223]

ติดต่อเรา

022796222
facebook

สมาชิก Lnwshop

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
 ดาวน์โหลดรายการหนังสือ

      รายการหนังสือรูปแบบ Excel

     รายการหนังสือรูปแบบ PDF

ค้นหาหมายเลขพัสดุ

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม79,071 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด19,860 ครั้ง
เปิดร้าน24 ธ.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท27 มิ.ย. 2560
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านสำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา
สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา
จำหน่ายหนังสือคู่มือเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมถึงมัธยมปลาย รวมทั้งสอบเข้า ม.1 ม.4 และสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกระบบ เช่น O-NET, GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ และสอบตรง โดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา รวมทั้งแนะนำเทคนิคต่างๆ และเก็งแนวข้อสอบและแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ศึกษาหรือเตรียมตัวสอบได้อย่างเต็มที่
เบอร์โทร : 022796222
อีเมล : sales@porsor.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
× CLOSE
Join PorsorShop รับลดพิเศษสำหรับสมาชิก
ร้านสำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา
ร้านสำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา
/www.porsor.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
Go to Top